ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3641

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง blueza_19@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:28 น.
ผู้ร้องเรียนb.b...
เลขประจำตัวประชาชน
Emailblueza_19@hotmail.com
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามสอบถามและร้องเรียนไม่ทราบว่าท่าน้ำพระราม7 เป็นพื้นที่ในความดูแลของกรุงเทพหรือว่านนทบุรี ท่าน้ำพระราม7 มีทั้งรังนกพิราบ นกพิราบบินกระพือปีกไปมาเต็มท่าเรือ
รายละเอียดสอบถามและร้องเรียนไม่ทราบว่าท่าน้ำพระราม7 เป็นพื้นที่ในความดูแลของกรุงเทพหรือว่านนทบุรี ท่าน้ำพระราม7 มีทั้งรังนกพิราบ นกพิราบบินกระพือปีกไปมาเต็มท่าเรือ อยากจะขอร้องให้ช่วยดูแลแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน สภาพไม่น่ามอง ไม่น่านั่ง อึนกพิราบ สุนัขอีก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่