ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3642

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:02 น.
ผู้ร้องเรียนนางสาวพิมพ์ใจ ครุกะรุ่งเรืองเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่36857
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย กับบุคคล ที่ปลูกสร้างศาลาไม้ โดยบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ดินของกรมเจ้าท่าบริเวณที่ดินหมู่2 ตำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ริมแม่น้ำท่าจีน
รายละเอียดให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย กับบุคคล ที่ปลูกสร้างศาลาไม้ โดยบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ดินของกรมเจ้าท่าบริเวณที่ดินหมู่2 ตำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ริมแม่น้ำท่าจีน (ที่ิดินส่วนของนายโยธิน อิทธิสาร ก็มิใช่ที่งอกริมตลิ่งเช่นเดียวกัน)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าว ขอรายงานดังนี้  สอบถามนายโยธิน อิทธิสาร(ผู้ถูกร้อง) ให้ข้อมูลว่าศาลาไม้และเสาปูนปลูกสร้างในเขตที่ดินตนเอง พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานคือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 เลขที่ 399 ม.2 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนางสุวมล อิทธิสาร(ภรรยา) เป็นผู้จัดการมรดกขอนายเส็ง อิทธิสาร และแผนที่พิพาทบริเวณพื้นที่กรอบสีฟ้าที่มีการปลูกสร้างศาลาไม้และปูน จากคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 คดีหมายเลขดำที่ 122/2561 วันที่ 26มิ.ย.61  ระบุว่าศาลาริมน้ำอยู่ในพื้นที่กรอบสีฟ้าในแผนที่พิพาทและพยานหลักฐานที่นำสืบเชื่อว่าที่ดินพิพาทบริเวณกรอบสีฟ้าตามแผนที่พิพาท ผู้ถูกร้องเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง แต่ทั้งนี้ก็ยังระบุไม่ได้ว่าการปลูกสร้างศาลาไม้เป็นการบุกรุกเข้าพื้นไปในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าหรือไม่ เนื่องจากแนวเขตที่ดินไม่ปรากฎพบหลักหมุดที่ชัดเจน จึงเห็นควรให้ทางผู้ถูกร้องไปดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 เลขที่ 399 เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่