ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3643

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:48 น.
ผู้ร้องเรียนชาวบ้านแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอุทัยธานี,ประชาชนผู้หวังดีต่อบ้านเมือง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ตรวจสอบเขตแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งอุทัยธานี ระหว่าง หมู่ 7 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี จากหมู่ 7 ไปหมู่1 เนื่องจากมีการบุกรุกแม้น้ำโดยมีนายทุนจำนวนมาก หน้าโรงเรียนบ้านท่าตาโป้ย หน้าวัดปากคลองท่าซุง (ชาวบ้านแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอุทัย
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบเขตแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งอุทัยธานี ระหว่าง หมู่ 7 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี จากหมู่ 7 ไปหมู่1 เนื่องจากมีการบุกรุกแม้น้ำโดยมีนายทุนจำนวนมาก หน้าโรงเรียนบ้านท่าตาโป้ย หน้าวัดปากคลองท่าซุง ขอให้ตั้งจุดเริ่มต้นจากแพนายตุ นางแมทร้านค้า มาถึงหน้าบ้านนางระเบียบเรื่อยมา (ชาวบ้านแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอุทัยธานี)(ประชาชนผู้หวังดีต่อบ้านเมือง)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ขอเรียนว่า ได้ทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พบว่าบริเวรพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่มีการปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ และเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตร(ทำนาข้าว) มีการปรับพื้นที่บนชายฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทำนา จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการขุดดินในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใด
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่