ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3645

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:28 น.
ผู้ร้องเรียนคุณตะวันฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0914757572
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนพนักงานขับเรือโดยสารคลองแสนแสบเรือเบอร์8 ท่าเรือชิดลม
รายละเอียดร้องเรียนพนักงานขับเรือโดยสารคลองแสนแสบเรือเบอร์8 ท่าเรือชิดลม ผู้ร้องนั่งเรือไปทำงานตามปกติจนมาถึงท่าเรือชิดลม เรือเบอร์8 ขับผ่านเรือลำที่ผู้ร้องนั่ง ทำให้น้ำกระเด็นโดนผู้โดยสารในเรือ รวมถึงผู้ร้องเปียกไปหมดทั้งตัว ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขอให้ตรวจสอบและขอความเป็นธรรมด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด
กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่