ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3646

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:38 น.
ผู้ร้องเรียนนางดลวสา บุญเลิศ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0818707172
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขอร้องเรียนเจ้าท่าจังหวัดกระบี่ โดยกระทำการสวมใส่ชื่อผู้อื่นที่มิใช่เจ้าของในใบอนุญาตให้ปลูกสร้างส่ิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำโดยมิชอบ ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เลขที่ 1315/2561 ให้แก่นางสาวหฤทัย บัวบาน
รายละเอียดขอร้องเรียนเจ้าท่าจังหวัดกระบี่ โดยกระทำการสวมใส่ชื่อผู้อื่นที่มิใช่เจ้าของในใบอนุญาตให้ปลูกสร้างส่ิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำโดยมิชอบ ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เลขที่ 1315/2561 ให้แก่นางสาวหฤทัย บัวบาน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่