ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3647

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:47 น.
ผู้ร้องเรียนนายนิพนธ์ ช่วยบรรจง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร01620005383 เรื่องประเด็นอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน ขอความช่วยเหลือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ฝั่งอันดามัน กรณีได้ทำการซื้อเรือจากฝั่งอ่าวไทย จังหวัดระยอง
รายละเอียดรหัสเรื่องนร01620005383 เรื่องประเด็นอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน ขอความช่วยเหลือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ฝั่งอันดามัน กรณีได้ทำการซื้อเรือจากฝั่งอ่าวไทย จังหวัดระยอง หากแต่ใบอนุญาตให้ทำการประมงไม่สามารถโอนจากอ่าวไทยมายังฝั่งอันดามัน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่