ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3684

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 15:12 น.
ผู้ร้องเรียนต้อย แสนโท
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนเจ้าพนักงานของกรมเจ้าท่า เรือคลองแสนแสบ วันอาทิตย์ที่ 5เม.ย.63
รายละเอียดร้องเรียนเจ้าพนักงานของกรมเจ้าท่า เรือคลองแสนแสบ วันอาทิตย์ที่ 5เม.ย.63 พนักงานของกรมเจ้าท่า บุคลิกผู้หญิงตัวเล็กๆ ผมสั้น นั่งในที่ห้ามนั่ง บนเรือโดยสารคลองแสนแสบ ไม่เว้นระยะตามนโยบายของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่