ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3697

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14:08 น.
ผู้ร้องเรียนคุณชยุตฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0928878787
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามวันที่ 14มี.ค.63 เวลา 12.50 น. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน 1199 จากคุณชยุตฯ ใช้บริการแพที่พัทยาน้อย ในเขื่อนสิรินธร ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี
รายละเอียดวันที่ 14มี.ค.63 เวลา 12.50 น. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน 1199 จากคุณชยุตฯ ใช้บริการแพที่พัทยาน้อย ในเขื่อนสิรินธร ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี พบว่าแพมีลักษณะจะคว่ำ ใช้ถัง 200 ลิตร ยาวออกมาจากฝั่งประมาณ 100 เมตร และไม่จำกัดจำนวนคนเกรงว่าจะเกิดอันตราย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่7 สาขาอุบลราชธานี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขออนุญาตรายงานผลการตรวจสอบรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ผลการตรวจสภาพแพในพื้นที่พัทยาน้อยในเขื่อนสิรินธร ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแพอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองและไม่มีโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของแพยึดตรึงกับพื้นดินเป็นการถาวร
2.ดำเนินการเชิญตัวแทนผู้ประกอบการแพจำนวน 3 ท่าน เป็นตัวแทนเจ้าของแพ มารับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เจ้าของแพให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำการแก้ไข ซ่อมแซมบำรุงรักษาแพ ที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้แพมีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน 
3.ปัจจุบันแพที่ถูกร้องเรียนได้ปิดกิจการและยกเลิกการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากอยู่ในระะหว่างการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง ประกอบกับมีมาตรการประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22มี.ค.63 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 พร้อมทั้งห้ามมิให้บุคคลใดเข้า-ออกซึ่งครอบคลุมถึงการใช้แพทั้งหมด รวมทั้งแพในสพื้นที่ร้องเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่