ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3699

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14:59 น.
ผู้ร้องเรียนรอ.หญิงสุริยาฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0816151568
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามวันที่ 9มี.ค.63 เวลา 18.00 น. ได้รับแจ้งร้องเรียนทางสายด่วน1199 จากรอ.หญิงสุริยาฯ มีการปลูกสร้างบ้านรุกล้ำลำน้ำ เข้าไปในพื้นที่คลองโต๊ะใหม่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
รายละเอียดวันที่ 9มี.ค.63 เวลา 18.00 น. ได้รับแจ้งร้องเรียนทางสายด่วน1199 จากรอ.หญิงสุริยาฯ มีการปลูกสร้างบ้านรุกล้ำลำน้ำ เข้าไปในพื้นที่คลองโต๊ะใหม่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พื้นที่ดังกล่าวติดกับบ้านของผู้ร้องเรียน โดยไม่ทราบว่ามีการขออนุญษตการปลูกสร้างจากทางกรมเจ้าท่าแล้วหรือยัง จึงร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่าเพื่อขอให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบต่อไปด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขานนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบขอชี้แจงดังนี้ ผู้ถูกร้องเรียน เป็นประชาชนที่มาสร้างเพิงพักอาศัย บริเวณร้องเรียน ในหมู่บ้านคุณาภัทร1(บัวทอง4) จากการตรวจสอบบริเวณที่มีการร้องเรียน ไม่มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งใดล่วงล้ำลงไปในคลองโต๊ะใหม่แต่อย่างใด ผู้ถูกร้องเรียนได้ปลูกสร้างบนพื้นดินที่น้ำท่วมไม่ถึง ปลูกสร้างเพิงพักอาศัยได้ปลูกสร้างอยู่บริเวณพื้นดินที่มีลักษณะน้ำท่วมไม่ถึง และปลูกสร้างอยู่ด้านหลังแนวเสาไฟฟ้า สองฝั่งคลองเป็นพื้นที่ว่าง มีต้นไม้ ต้นหญ้าขึ้นตลอดแนว คลองโต๊ะใหม่เป็นตลองธรรมชาติ สถานภาพปัจจุบันเป็นคลองชลประทาน 
ข้อพิจารณา ประเด็นการร้องเรียน เมื่อไม่ปรากฎมีการกระทำการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำลงในคลองโต๊ะใหม่ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงไม่ได้อยู่อำนาจการดำเนินการของกรมเจ้าท่าตามกฎหมาย  
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่