ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3701

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16:38 น.
ผู้ร้องเรียนอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมาเฝ้าบ้าน
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะเขตอำเภอเกาะพะงัน คสช.คำสั่งที่13,บุกรุกบึงน้ำสาธารณะหาดริ้น หมู่ที่6 ตำบลบ้านใต้,แจ้งเบาะแสที่ดินนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และขอให้ตรวจสอบสถานะการเงินนายประทีป ทวนเจริญ ผู้นำท้องถิ่น
รายละเอียดขอให้เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะเขตอำเภอเกาะพะงันตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลคสช.คำสั่งที่13 ที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วว่ามีการบุกรุกจริง จำนวน 4 รีสอร์ต บิ๊กชิลล์รีสอร์ต,ไลท์เฮ้าส์รีสอร์ต,เมลโล่เมาเท่นส์,ริ้นบีชรีสอร์ต,แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้นำท้องถิ่นบุกรุกบึงน้ำสาธารณะหาดริ้น หมู่ที่6 ตำบลบ้านใต้,แจ้งเบาะแสที่ดินนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และขอให้ตรวจสอบสถานะการเงินนายประทีป ทวนเจริญ ผู้นำท้องถิ่น

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงันได้ตรวจสอบแล้วขอรายงานดังนี้
เรื่องที่1 บิ๊กชิลล์รีสอร์ท,ไลท์เฮ้าส์รีสอร์ท,เมลลโล่เมาเท่นรีบาร์ไม่อยู่ในเขตอำนาจกรมเจ้าท่า ริ้นบีชรีสอร์ทเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินคดี
เรื่องที่2 เป็นแหล่งน้ำอยู่ในความครอบครองของเทศบาลตำบลบ้านใต้ พื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจเจ้าท่า 
เรื่องที่3 ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่