ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3702

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09:32 น.
ผู้ร้องเรียนสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อตรุ(นางเจะหมุเหน๊าะ นิยมเดชา)
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0622056251
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นางเจะหมุเหน๊าะ นิยมเดชา ที่อยู่ 33 หมู่ที่1 ซอยบ่อตรุ2(ตลาดกอไม้ไผ่) ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จ.สงขลา ตัวบ้านอยู่ใกล้บริเวณเขตก่อสร้างแนวหินกันคลื่นของกรมเจ้าท่า
รายละเอียดส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นางเจะหมุเหน๊าะ นิยมเดชา ที่อยู่ 33 หมู่ที่1 ซอยบ่อตรุ2(ตลาดกอไม้ไผ่) ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จ.สงขลา ตัวบ้านอยู่ใกล้บริเวณเขตก่อสร้างแนวหินกันคลื่นของกรมเจ้าท่า มีรอยแตกร้าวในหลายจุดของตัวบ้าน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4 ประสานกับนายชยพล มาตย์มูล ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กองวิศวกรม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่1 บ้านบ่อตรุ2 (ตลาดกอไม้ไผ่) ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จ.สงขลา กรมเจ้าท่าว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งสวรรค์ก่อสร้าง(ผู้รับจ้าง) ตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริง ความเสียหายเกิดจากสภาพโครงสร้างของบ้านผู้ร้อง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นทรายชายทะเล ไม่มีการตอกเสาเข็ม เมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนจึงเกิดความเสียไาย และโครงสร้างบ้านที่ไม่แข็งแรง การก่อสร้างเขื่อนฯ อยู่ห่างจากบ้านของผู้ร้องประมาณ 25 เมตร ขณะที่รถบรรทุกหินวิ่งผ่านหรือเททิ้งหิน อาจมีแรงสั่นสะเทือนส่งไปถึงตัวบ้านของผู้ร้องให้ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นผู้ควบคุมงานประสานกับผู้รับจ้างแล้วได้รับแจ้งว่า ผู้รับจ้างจะขอเข้าไปตรวจสอบความเสียหายที่บ้านผู้ร้องอีกครั้ง

เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่