ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3708

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15:12 น.
ผู้ร้องเรียนผู้ประสงค์ไม่ออกนาม
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามไม่อนุญาตให้ทำท่าทราย ตรวจสอบขออนุญาตถูกต้องหรือยัง หมู่ที่8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดไม่อนุญาตให้ทำท่าทราย หมู่ที่8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีอิทธิพลในอำเภอทุ่งใหญ่ เข้ามาตั้งท่าทรายในพื้นที่ หมู่ที่8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยไม่ผ่านประชามติ และผู้มีอิทธิพลท่านนี้ได้ข่มขู่ชาวบ้านให้เกิดความหวาดกลัว

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่