ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 371

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง Opas532685@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 06 เมษายน 2560 เวลา 09:45 น.
ผู้ร้องเรียนน๊อต532685
เลขประจำตัวประชาชน
EmailOpas532685@gmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ
คำร้องเรียน/คำถามสอบถามเรื่องสอบตั๋ว นายประจำเรือฝ่ายช่างกล750kW หรือ มากกว่า
รายละเอียดเรื่องสอบตั๋ว นายประจำเรือ จบ ปวส.ช่างยนต์ ยังสามารถสอบได้อยู่เหมือนเดิมอยู่หรือป่าวครับ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 20 เมษายน 2560
ผู้ตอบ: ฝ่ายสอบความรู้
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:20/04/2560
รายละเอียด      ฝ่ายสอบความรู้ กองมาตรฐานคนประจำเรือ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2557 ผู้ที่จะสอบนายประจำเรือฝ่ายช่างกลได้จะต้องจบการศึกษาขั้นต่ำอย่างน้อย 12 ปี ซึ่งการจบการศึกษา ปวส. เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่