ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3710

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง lek.yiamyat@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15:49 น.
ผู้ร้องเรียนSaisamorn Yiamyat
เลขประจำตัวประชาชน
Emaillek.yiamyat@gmail.com
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามรบกวนตรวจสอบพื้นที่ บ้านครูบุญเลื่อน หมู่ที่9 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ถมดินลุกล้ำลำคลอง ทำให้ลำคลองตื้นเขินขึ้นมาก
รายละเอียดรบกวนตรวจสอบพื้นที่ บ้านครูบุญเลื่อน หมู่ที่9 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ถมดินลุกล้ำลำคลอง ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่สัญจรทางเรือ และขวางทางน้ำ ทำให้เกษตรกรเกิดความยากลำบากในการสูบน้ำทำการเกษตร ในการถมดินดังกล่าวหลายครั้งที่ผ่านมา มีการพังทลายของดินที่ถม แต่นางบุญเรือนก็ถมเพิ่มอยู่เสมอ จนขณะนี้ ทำให้ลำคลองตื้นเขินมาก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่