ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3722

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:03 น.
ผู้ร้องเรียนคุณเอกฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์089-1208971
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามการให้บริการของเรือข้ามฟากบริเวณหน้าวัดบางน้ำผึ้ง
รายละเอียดการให้บริการของเรือข้ามฟากบริเวณหน้าวัดบางน้ำผึ้ง ให้บริการในเรือไม่มีมาตรการควบคุมระยะห่าง Social Distancing เพราะคนเก็บเงินยังให้คนลงเรือเบียดกันอยู่ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 รวมถึงบริเวณท่าเรือเห็นมีสุนัขเดินอยู่เพ่นพ่านอยู่เยอะ รวมถึงยังเดินขึ้นมาบนเรือโดยสารด้วย ในบางครั้งเห็นว่ามีการกัดแทะสิ่งของบนเรือด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่