ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3726

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:14 น.
ผู้ร้องเรียนนายณัชภูเมศร์ บำรุง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์086-584-6911
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอร้องเรียนการจอดเทียบท่าของเรือสินค้าหน้าที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณที่ดินราษฎร์บูรณะ ซอย3 หน้าที่แปลงโฉนดเลขที่ 1675,1673 บางปะแก้ว บริเวณที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักงานบริพัตร(นายณัชภูเมศร์ บำรุง ตัวแทนเจ้าของที่ดิน)
รายละเอียดขอร้องเรียนการจอดเทียบท่าของเรือสินค้าหน้าที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณที่ดินราษฎร์บูรณะ ซอย3 หน้าที่แปลงโฉนดเลขที่ 1675,1673 บางปะแก้ว บริเวณที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีเรือสินค้ามาจอดเทียบท่าเป็นประจำเพื่อจอดพักเรือมากถึง 6 ลำ ทำให้เขื่อนกันน้ำของสำนักระบายน้ำได้รับความเสียหายจากการกระแทกของเรือสินค้า

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่า สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ตรวจสอบข้อร้องเรียนการจอดเรือสินค้า หน้าที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องเรียน ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งเจ้าของเรือ(บริษัทโกบอลโลจิสติกส์ซิสเต็มจำกัด)ให้เคลื่อนย้ายเรือออกไปจอดในที่ปลอดภัย ไม่กีดขวางทางการเดินเรือ และไม่ให้นำเรือมาจอดบริเวณดังกล่าวอีกต่อไป พร้อมประสานแจ้งผู้ร้อง(คุณณัชภูเมศร์ฯ) ให้ทราบผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่