ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3728

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 มิถุนายน 2563 เวลา 14:45 น.
ผู้ร้องเรียนคุณรัฐฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0816135654
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามวันที่ 14มี.ค.63 เวลา 13.43 น. รับแจ้งร้องเรียนทางสายด่วน1199 จากคุณรัฐฯ ได้ใช้บริการเรือโดยสารสปีดโบ๊ต เส้นทางพัทยา-เกาะล้าน ชื่อเรือน้องแบม
รายละเอียดวันที่ 14มี.ค.63 เวลา 13.43 น. รับแจ้งร้องเรียนทางสายด่วน1199 จากคุณรัฐฯ ได้ใช้บริการเรือโดยสารสปีดโบ๊ต เส้นทางพัทยา-เกาะล้าน ชื่อเรือน้องแบม ก่อนลงเรือพนักงานแจ้งว่าสามารถขึ้นฝั่งที่หาดหน้าบ้านได้ แต่เมื่อถึงเกาะล้านกลับไม่เทียบท่าเรือหน้าบ้าน ต้องขึ้นที่หาดนวลแทน และที่ตัวเรือเขียนว่าบรรทุกผู้โดยสาร 28 คน แต่กลับรับผู้โดยสารมาประมาณ 30 คน ขอให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6 สาขาพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือลำดังกล่าวให้บริการอยู่ ณ ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ ผู้ควบคุมเรือแจ้งว่าตนบรรทุกผู้โดยสารตามกฎหมายกำหนด การเปลี่ยนท่าเรือจากท่าหน้าบ้านไปยังหาดนวล สาเหตุเพราะคลื่นลมแรง ไม่สามารถนำเรือเข้าเทียบได้ จึงนำเรือไปเทียบที่หาดนวลและได้จัดรถรับส่งผู้โดยสารให้ไปยังท่าหน้าบ้าน 
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ประสานผู้ร้องเรียนที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เมื่อวันที่ 17เม.ย.63 ปรากฎว่าไม่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้อง
(จภ.6(พัทยา)คค0316.8/พัทยา273 จท.5134//สลก.4881)
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่