ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3730

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 มิถุนายน 2563 เวลา 15:57 น.
ผู้ร้องเรียนKorn Vises
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างกำแพงหินทิ้ง ความยาว 1,175 เมตร เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบล/อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างกำแพงหินทิ้ง ความยาว 1,175 เมตร เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบล/อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่