ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3740

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15:20 น.
ผู้ร้องเรียนสำนักงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามผลกระทบกรณีสิ่งก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ(หลังจากกรมเจ้าท่าได้อนุมัติให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ-ท่าขึ้นสิ้นค้าฯลฯ ในบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันออกด้านทิศเหนือขึ้นไปทำให้กระแสน้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนทิศทางฯ
รายละเอียดผลกระทบกรณีสิ่งก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ(หลังจากกรมเจ้าท่าได้อนุมัติให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ-ท่าขึ้นสิ้นค้าฯลฯ ในบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันออกด้านทิศเหนือขึ้นไปทำให้กระแสน้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนทิศทางและทำให้วัดและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเดื่อทรุดตัวพังทลายต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่