ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3741

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 16:02 น.
ผู้ร้องเรียนนายพิกิฎ ศรีชนะ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามการลักลอบขุดทรายในแม่น้ำชี ชาวบ้านหมู่ที่3 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (นายพิกิฎ ศรีชนะ)
รายละเอียดการลักลอบขุดทรายในแม่น้ำชี ชาวบ้านหมู่ที่3 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (นายพิกิฎ ศรีชนะ)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่