ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3757

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:00 น.
ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม สะพานอุดร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามวันที่ 10ก.ค.63 เวลา 11.56 น. รับแจ้งจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พบเห็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณสะพานอุดร อ.บ้านตาก จ.ตาก ผู้รับเหมาที่ได้รับสัมปทานได้ทำการขุดทรายบริเวณกลางแม่น้ำ
รายละเอียด

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่