ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3767

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 00:00 น.
ผู้ร้องเรียนผู้ประกอบการเรือหางยาว นายนัย,น.ส.เบญจวรรณ,นายวิเชียร,นายบัณฑิต ,นายอนันต์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเรือหางยาวจากเรือด่วนเจ้าพระยาติดแอร์ลำใหม่(สีแดง) วิ่งรับส่งผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา
รายละเอียด

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่