ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3783

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 16:07 น.
ผู้ร้องเรียนศาลากลางจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.)
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์042513360
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามการก่อสร้าง แพริเวอร์บิช3 ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง บ้านท่าควาย (ทางลงแพหน้าร้านริเวอร์บิช) ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
รายละเอียดการก่อสร้าง แพริเวอร์บิช3 ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง บ้านท่าควาย (ทางลงแพหน้าร้านริเวอร์บิช) ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เนื่องจากมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวผ่าน Facebook ชื่อ The FLOAT มีลักษณะการให้บริการห้องพัก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่