ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3784

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 16:21 น.
ผู้ร้องเรียนAnanda Din (พรหมเมศวร์ ธนบดีนรเศษฐ์)
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนผ่านเพจเฟสบุ๊คกรมเจ้าท่าและประชาสัมพันธ์เจ้าท่า ร้องเรียนเกี่ยวกับการรุกล้ำลำน้ำ ตำบลอ่าวใหญ่ จ.ตราด ขยายเบียดบ้านรอบทิศทางตลอดแนวทางสะพานและปิดกั้นสะพาน
รายละเอียดร้องเรียนผ่านเพจเฟสบุ๊คกรมเจ้าท่าและประชาสัมพันธ์เจ้าท่า ร้องเรียนเกี่ยวกับการรุกล้ำลำน้ำ ตำบลอ่าวใหญ่ จ.ตราด ขยายเบียดบ้านรอบทิศทางตลอดแนวทางสะพานและปิดกั้นสะพาน (ปี 2550 ข้อตกลงกันหลายฝ่ายคู่กรณีคือนางแวว เผ็งเหลา เสียชีวิตปัจจุบันผู้ถือครองคือนายณัฐกิจ คงดีบุตรของนางแซว)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่