ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3786

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 มิถุนายน 2563 เวลา 16:59 น.
ผู้ร้องเรียนKhankharit Tsl Saelee
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนผ่านเพจเฟสบุ๊คกรมเจ้าท่าและประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนเกี่ยวกับที่พักอาศัยรุกล้ำลำน้ำ บริเวณพิกัด หมู่บ้านโรงสูบ เทศบาลตำบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดร้องเรียนผ่านเพจเฟสบุ๊คกรมเจ้าท่าและประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนเกี่ยวกับที่พักอาศัยรุกล้ำลำน้ำ บริเวณพิกัด หมู่บ้านโรงสูบ เทศบาลตำบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 22 มิถุนายน 2563
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:22/06/2563
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบเบื้องต้นพบมีการก่อสร้างอาคารสร้างลงไปในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นชายตลิ่ง อาคารดังกล่าวอยู่ในแนวเขตเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่มีการรังวัดแล้ว แต่บางส่วนก่อสร้างล้ำจากแนวเขตที่ดินคือห้องครัวมีการก่อสร้างล้ำจากแนวเขตที่ดิน จึงได้มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร(ห้องครัว)ส่วนที่ล้ำออกไปให้พ้นจากลำน้ำปราณบุรีภายในเวลา 60 วัน 
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่