ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3789

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง -
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 18:48 น.
ผู้ร้องเรียนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
เลขประจำตัวประชาชน
Email-
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาในการสมัครสอบตำแหน่งพนักงานขนส่งสาขาภูเก็ต นายธนานัช ฟองละแอร์ อาจจะไม่ได้จบวุฒิการศึกษาตามที่แจ้งจริง(ร้องผ่านโทรศัพท์หมายเลข 022331311 ต่อ299)
รายละเอียดร้องเรียนขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาในการสมัครสอบตำแหน่งพนักงานขนส่งสาขาภูเก็ต นายธนานัช ฟองละแอร์ อาจจะไม่ได้จบวุฒิการศึกษาตามที่แจ้งจริง(ร้องผ่านโทรศัพท์หมายเลข 022331311 ต่อ299)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 11 กันยายน 2563
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:11/09/2563
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ขอรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาว่าเป็นหลักฐานที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจริง เบื้องต้นดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายธนานัช ฟองละแอร์ พนักงานประจำท่าเทียบเรือ ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิชิต (คค0315.2/ภก.284 หนังสือตอบร้องเรียน)

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่