ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3790

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14:02 น.
ผู้ร้องเรียนนายสุทธินันท์ จิตตรัตน์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำในเขตแสมสารชลบุรี ทั้งรีสอร์ต โฮมสเตย์ แสมสาร ตอนนี้กำลังสร้างสะพานยื่นลงทะเลมา
รายละเอียดร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำในเขตแสมสารชลบุรี ทั้งรีสอร์ต โฮมสเตย์ แสมสาร ตอนนี้กำลังสร้างสะพานยื่นลงทะเลมา 30 เมตร และปลูกศาลาพักร้อนไว้ปลายสะพาน เช่น ยาย่ามาลีโฮมสเตย์

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 11 กันยายน 2563
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:11/09/2563
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6 สาขาพัทยา ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่ตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ และสะพานยื่นลงทะเล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยมีหนังสือประสานแจ้งกองทัพเรือเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้ว

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่