ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3792

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:26 น.
ผู้ร้องเรียนคุณประลอง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0843602835
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนสายด่วน1199 วันที่ 20พ.ค.63 เวลา 12.30 น. รับแจ้งร้องเรียนจากคุณประลอง มีการสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทเขื่อนขนาดความยาวลงไปในคลองสี่บาทข้างเซ็นทรัลพระราม2 ซอย54
รายละเอียดร้องเรียนสายด่วน1199 วันที่ 20พ.ค.63 เวลา 12.30 น. รับแจ้งร้องเรียนจากคุณประลอง มีการสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทเขื่อนขนาดความยาวลงไปในคลองสี่บาทข้างเซ็นทรัลพระราม2 ซอย54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ตรงข้ามโรงเรียนนานาชาติเบซิส ผู้ร้องอยากให้ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตว่าล้ำลงมายังคลองสาธารณประโยชน์หรือไม่

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:สำนักงานเลขานุการกรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ดำเนินการเมื่อ:19/06/2563
รายละเอียด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มตรวจการเดินเรือ ตรวจสอบกรณีร้องเรียนเป็นสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำประเภทเขื่อนกันน้ำเซาะคอนกรีตเสริมเหล็ก มีบริษัทอาร์ทูดีไนน์จำกัด โดยมีนางสมเพ็ญ ทองสิมา ผู้ดูแลพื้นที่ กระทำอยู่ในแนวกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ 79084 และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ บท429/2562 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารจากสำนักงานเขตบางขุนเทียน แจ้งประสานผู้ร้องสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าว และผู้ร้องไม่ติดใจเอาความ
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่