ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3793

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:00 น.
ผู้ร้องเรียนนางสาวนงณพรรษ บรรจง รองประธานสภาอุตฯ เลขาชมรมอนุรักษ์ธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามตรวจสอบการทำงานเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าสาขากาญจนบุรี กรณีหนังสือร้องเรียนรีสอร์ทปลูกสร้างที่พักรุกล้ำลำน้ำ บริเวณแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของชาวบ้านบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียด

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่