ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3794

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 16:04 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิด
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร02630003060 เรื่องร้องเรียนการให้บริการของพนักงานเก็บเงินค่าโดยสารประจำเรือด่วนเจ้าพระยา พนักงานประจำเรือใช้วาจาไม่สุภาพบริเวณท่าเรือวัดราชสิงขร
รายละเอียดรหัสเรื่องนร02630003060 เรื่องร้องเรียนการให้บริการของพนักงานเก็บเงินค่าโดยสารประจำเรือด่วนเจ้าพระยา พนักงานประจำเรือใช้วาจาไม่สุภาพบริเวณท่าเรือวัดราชสิงขร

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่