ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3795

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 16:08 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิด
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร02630003614 เรื่อง กลิ่น ขอให้แก้ไขปัญหาจากการติดเครื่องยนต์เรือข้ามฟากแช่ทิ้งไว้ บริเวณฝั่งท่าพระจันทร์
รายละเอียดรหัสเรื่องนร02630003614 เรื่อง กลิ่น ขอให้แก้ไขปัญหาจากการติดเครื่องยนต์เรือข้ามฟากแช่ทิ้งไว้ บริเวณฝั่งท่าพระจันทร์ ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 17ม.ค.63 พฤติกรรมชอบติดเครื่องยนต์ข้ามฟาก จำนวน 4 ลำ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 11 กันยายน 2563
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:11/09/2563
รายละเอียด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจการเดินเรือ ขอรายงานผลการตรวจสอบ ทำการตรวจวัดระดับควันจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร(ข้ามฟาก)ประสานตัวแทนบริษัทสุภัทราจำกัด กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำเรือข้ามฟากไม่ให้สตาร์ทเครื่องยนต์จอดแช่เป็นเวลานาน เพื่อลดปัญหากลิ่นควันที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาน

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่