ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3796

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 16:15 น.
ผู้ร้องเรียนไม่ระบุ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร02630005312 เรื่อง ควันไฟ/ฝุ่นละออง/เขม่า ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนของควันท่อไอเสียจากการลองเครื่องยนต์เรือข้ามฟากของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัด บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งท่าพระจันทร์
รายละเอียดรหัสเรื่องนร02630005312 เรื่อง ควันไฟ/ฝุ่นละออง/เขม่า ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนของควันท่อไอเสียจากการลองเครื่องยนต์เรือข้ามฟากของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัด บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งท่าพระจันทร์ มีบุคคลเพศชายลองเครื่องยนต์ตั้งแต่เวลา 05.00-06.00 น. เป็นประจำทุกวัน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 11 กันยายน 2563
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:11/09/2563
รายละเอียด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มตรวจการเดินเรือ ขอรายงานผลการตรวจสอบ ชุดตรวจวัดควบคุมมลพิษ(ควันดำ)ทำการตรวจวัดค่าไอเสียเรือข้ามฟากดังกล่าว ค่าไอเสียของเรือที่ให้บริการท่าเรือดังกล่าว ไม่เกินกว่า 25% ตามที่กฎหมายกำหนด

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่