ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3797

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 01 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:32 น.
ผู้ร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์(ชาวบ้านโวยกรมเจ้าท่า)
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องผ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 30มิ.ย.63 ชาวบ้านโวยกรมเจ้าท่าปล่อยนายทุนขุดทะเลวางท่อสูบน้ำเข้าฟาร์มกุ้งระบบนิเวศน์ชายฝั่งเสียหาย
รายละเอียดร้องผ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 30มิ.ย.63 ชาวบ้านโวยกรมเจ้าท่าปล่อยนายทุนขุดทะเลวางท่อสูบน้ำเข้าฟาร์มกุ้งระบบนิเวศน์ชายฝั่งเสียหาย วางท่อสูบน้ำทะเล ชายทะเล ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร (บริษัทมรกตฟาร์มจำกัด)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 11 กันยายน 2563
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:11/09/2563
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตรวจสอบพื้นที่ บริษัทมรกตฟาร์มจำกัด ให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำวางท่อสูบน้ำ ใบอนุญาตเลขที่ 31/2562 ได้ฝังตามรูปบบที่ได้รับอนุญาต บริเวณที่มีการร้องเรียนไม่พบคันคูคลายถนน คู่ขนาดลงไปในทะเเลแต่อย่างใด จุดที่มีการฝังท่อมีลักษณะเนินทรายเล็กน้อย คณะผู้ร่วมตรวจสอบจะให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลฯ เข้ามาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าในเรื่องการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะรายงานให้ทราบต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่