ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3803

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:23 น.
ผู้ร้องเรียนคุณกลยุทธ์ คงจัง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0817017763
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาทำการยึดพื้นที่ใช้สอยเป็นการส่วนตัวใกล้บริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้สอยน้ำในทะเลสาบสงขลาในการเกษตรกรรม
รายละเอียดมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาทำการยึดพื้นที่ใช้สอยเป็นการส่วนตัวใกล้บริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้สอยน้ำในทะเลสาบสงขลาในการเกษตรกรรม

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่