ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3805

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 13:35 น.
ผู้ร้องเรียนนายศักดิ์ชัย สู่พาณิชย์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0810952087
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามได้โปรดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เนื่องจากบริเวณที่ดินถูกคลื่นทะเลซัดกัดเซาะ บริเวณหน้าผา ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
รายละเอียดได้โปรดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เนื่องจากบริเวณที่ดินถูกคลื่นทะเลซัดกัดเซาะ บริเวณหน้าผา ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดินที่ขุดลอกไปเป็นทรัพย์สินของผู้ร้องได้ขุดออกไป ขอให้นำกลับมาถมเป็นคันดิน บริเวณตีนหน้าผา,บริเวณหน้าผาที่ขุดลอกไป ทำให้ที่ดินเกิดการเสียหายแผลใหม่(ฟันหลอ) เป็นแนวยาว 25 เมตร ขอให้โปรดช่วยหินมาเรียงปิดถึงหน้าผาหรือทำเป็นขั้นบันไดให้มีทางขึ้นลง)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่