ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3806

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13:58 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสุชานารถฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0625510185
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามรับแจ้งทางสายด่วน1199 มีเรือเหล็กขนาดใหญ่ชื่อเรือ พรปิยะ มาจอดที่ท่าเรือส่วนบุคคลในแม่น้ำป่าสัก ตรงข้ามกับโรงงานสวัสดิ์ไพบูลย์ ตำบลปาดจั่น อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดรับแจ้งทางสายด่วน1199 มีเรือเหล็กขนาดใหญ่ชื่อเรือ พรปิยะ มาจอดที่ท่าเรือส่วนบุคคลและทำให้ตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ตรงข้ามกับโรงงานสวัสดิ์ไพบูลย์ ตำบลปาดจั่น อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:25/06/2564
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2 สาขาอยุธยา ลงพื้นที่ เวลา 18.00 น. ได้รับเรื่องร้องเรียนในกรณีเดียวกัน และได้ประสานไปยังบริษัทเจ้าของเรือพรปิยะ เพื่อตรวจสอบและแจ้งให้นำเรือออกไปจากจุดที่มีการร้องเรียน และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้ตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม ไม่พบเรือเข้าจอดในบริเวณฝั่งตรงข้ามของบริษัทสวัสดิ์ไพบูลแต่อย่างใด

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่