ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3807

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 01 มีนาคม 2564 เวลา 14:11 น.
ผู้ร้องเรียนครอบครัวแมวเหมียวทองโพธิ์ ตระกูลเลี่ยว
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนผ่านทางFacebookภายใต้เพจกรมเจ้าท่า และประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ร้องเรียนเกี่ยวกับเรือยนต์บริเวณคลองสนามชัย แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน บริเวณช่วงหมู่บ้านพิศาลโครงการ17 และวัดท่าข้าม ชอบมาเบิ้ลเครื่องแข่งกันในช่วงเวลา 08..00-17.00 น.
รายละเอียดร้องเรียนผ่านทางFacebookภายใต้เพจกรมเจ้าท่า และประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ร้องเรียนเกี่ยวกับเรือยนต์บริเวณคลองสนามชัย แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน บริเวณช่วงหมู่บ้านพิศาลโครงการ17 และวัดท่าข้าม ชอบมาเบิ้ลเครื่องแข่งกันในช่วงเวลา 08..00-17.00 น.

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่