ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3808

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 01 มีนาคม 2564 เวลา 14:16 น.
ผู้ร้องเรียนChaiya Powiput
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนผ่านทางFacebookภายใต้เพจกรมเจ้าท่า และประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ร้องเรียน หมู่บ้านภัทรไพรเวท2 พื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก่อสร้างกำแพงรุกล้ำลงไปลำคลองปิดกั้นทางน้ำ ทำให้น้ำในคลองไหลเข้าออกไม่ได้
รายละเอียดร้องเรียนผ่านทางFacebookภายใต้เพจกรมเจ้าท่า และประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ร้องเรียน หมู่บ้านภัทรไพรเวท2 พื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก่อสร้างกำแพงรุกล้ำลงไปลำคลองปิดกั้นทางน้ำ ทำให้น้ำในคลองไหลเข้าออกไม่ได้ ส่งผลทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:16/06/2564
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2 สาขานนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบกรณีร้องเรียนการก่อสร้างกำแพงรุกล้ำลงไปในลำคลองปิดกั้นทางน้ำ ด้วนนางสาวนิติกาญจน์ พัฒน์ภูมิภัชระ ตัวแทนบริษัทภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอตี้จำกัด(มหาชน) ชี้แจงว่าการก่อสร้างกำแพงกันดินติดกับคลองวัดเกาะปิ้น ก่อสร้างอยู่ในแนวกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อความถูกต้องชัดเจน ดำเนินการยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินที่ถูกต้อง หากการก่อสร้างมีส่วนหนึ่งส่วนใด บางส่วนที่ก่อสร้างเกินจากกรรมสิทธิ์ที่ดินจะทำการรื้อถอนออกไป (คค0312.5/นบ.311 จท.5534)

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่