ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3809

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 15:24 น.
ผู้ร้องเรียนลูกผู้ชาย แซ่แต้
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนผ่านทางFacebookภายใต้เพจกรมเจ้าท่า และประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ขอให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบการนำรถแม็คโครขุดดินในแม่น้ำนครนายก สำรวจพื้นที่ หมู่ที่4 ตำบลสาริกา ข้างวัดชำนาญรังสรรค์ฯ อบต.สาริกา
รายละเอียดร้องเรียนผ่านทางFacebookภายใต้เพจกรมเจ้าท่า และประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ขอให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบการนำรถแม็คโครขุดดินในแม่น้ำนครนายก สำรวจพื้นที่ หมู่ที่4 ตำบลสาริกา ข้างวัดชำนาญรังสรรค์ฯ อบต.สาริกา

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:16/06/2564
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6 สาขาฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบร่องรอยการขุดดินในแม่น้ำนครนายกจริง จึงได้สั่งหยุดการกระทำการดังกล่าวและแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเรื่องการขุดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่