ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3810

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 16:43 น.
ผู้ร้องเรียนKitsada Juckasw
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนผ่านทางFacebookภายใต้เพจกรมเจ้าท่า และประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ร้องเรียนเกี่ยวกับมีการนำดินในแม่น้ำมาขายและนำไปถมที่ของตัวเอง บริเวณหมู่4 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร อดีตนายกอ.บ.ต.ขอให้กรมเจ้าท่าช่วยตรวจสอบ
รายละเอียดร้องเรียนผ่านทางFacebookภายใต้เพจกรมเจ้าท่า และประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ร้องเรียนเกี่ยวกับมีการนำดินในแม่น้ำมาขายและนำไปถมที่ของตัวเอง บริเวณหมู่4 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร อดีตนายกอ.บ.ต.ขอให้กรมเจ้าท่าช่วยตรวจสอบ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:16/06/2564
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 สาขานครสวรรค์ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ พบว่าผู้ร้องทุกข์มีอาการป่วยทางจิตเนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุรถชน จึงมีพฤติกรรมโทรศัพท์ร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขุดดินตามข้อร้องเรียนไม่ได้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ไม่พบการขุดตักหรือการขนย้ายดินจากแม่น้ำพิจิตรออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด (คค 0301.4/ปส.249 จท.5500)
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่