ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3811

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 16:54 น.
ผู้ร้องเรียนเขียว ใบท่อม
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนผ่านทางFacebookภายใต้เพจกรมเจ้าท่า ร้องเรียนเกี่ยวกับการต่อเติมลงไปในน้ำแม่ริมเชียงใหม่ ขอให้กรมเจ้าท่าช่วยตรวจสอบหาดทรายเมืองแก้ว
รายละเอียดร้องเรียนผ่านทางFacebookภายใต้เพจกรมเจ้าท่า ร้องเรียนเกี่ยวกับการต่อเติมลงไปในน้ำแม่ริมเชียงใหม่ ขอให้กรมเจ้าท่าช่วยตรวจสอบหาดทรายเมืองแก้ว

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:17/06/2564
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่1 สาขาเชียงใหม่ ลงตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างร้านค้าริมแม่น้ำปิง บ้านน้ำต้น หมู่1 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกสร้างเพิงไม้ชั่วคราวบนแนวดินที่ตื้นเขินริมแม่น้ำปิง เพื่อใช้เป็นที่บริการขายอาหารและซุ้มที่นั่งเพื่อบริการนักท่องเที่ยวในช่วงการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมีแผนบริหารจัดกิจกรรมตามระเบียบการจัดกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำ เป็นไปตามที่นายอำเภอแม่ริม เทศบาลเหมืองแก้ว และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 สาขาเชียงใหม่ทำประชาคมให้ความเห็นชอบส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว จะทำการรื้อถอนออกไปภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 บ้างร้านค้าอยู่ในระหว่างดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่