ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3829

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:08 น.
ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0877173144
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามวันที่ 8ก.ค.64 เวลา 09.57 น. ได้รับแจ้งทางสายด่วน 1199 มีการตอกเสาเข็มริมแม่น้ำ บริเวณระหว่างวัดบางนา กับวัดชัยสิทธิ์ จ.ปทุมธานี โดยไม่มั่นใจว่ามีการขออนุญาตหรือไม่
รายละเอียดวันที่ 8ก.ค.64 เวลา 09.57 น. ได้รับแจ้งทางสายด่วน 1199 มีการตอกเสาเข็มริมแม่น้ำ บริเวณระหว่างวัดบางนา กับวัดชัยสิทธิ์ จ.ปทุมธานี โดยไม่มั่นใจว่ามีการขออนุญาตหรือไม่ เพราะอยู่ๆ มาลงเสาเข็ม ไม่มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้ทราบ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในพื้นที่อย่างมาก (ผู้แจ้งอยู่ในจุดใกล้กับจุดที่ลงเสาเข็ม)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ขอรายงานผลการตรวจสอบดังนี้ 1.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พบว่าได้มีการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาจริง และจากการตรวจสอบปรากฎว่ามีใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำเลขที่ 01/2564 ลงวันที่2ก.ค.64 และเขื่อนดังกล่าว เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต จึงแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองให้นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี 2. เจ้าของชื่อนางสาวสุนันทา รัตตะชัย ได้เข้ามาที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี เมื่อวันที่ 5สิงหาคม 2564 พร้อมนำเอกสารหลักฐานมาแสดงคือ ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำถูกต้องตามกฎหมายเลขที่ 01/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ซึ่ง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี เป็นผู้ออกใบอนุญาตและได้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองดำเนินการตามเงื่อนไขแนบใบอนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้ติดตามการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยเคร่งครัด โดยได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกร้องเรียนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีได้ร่างหนังสือเพื่อแจ้งผู้ถูกร้องเรียนและตอบผู้ร้องเรียนแล้ว

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่