ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3830

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:22 น.
ผู้ร้องเรียนคุณธนพัฒน์ฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์082-9849296
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามวันที่ 10ก.ค.64 เวลา 10.47 น. ได้รับแจ้งสายด่วน 1199 ผู้ใช้บริการแพขนานยนต์ข้ามฟากพระประแดง-สำโรง ว่าพบเห็นผู้โดยสารสูบบุหรี่ระหว่างโดยสารเรือเป็นประจำ
รายละเอียดวันที่ 10ก.ค.64 เวลา 10.47 น. ได้รับแจ้งสายด่วน 1199 ผู้ใช้บริการแพขนานยนต์ข้ามฟากพระประแดง-สำโรง ว่าพบเห็นผู้โดยสารสูบบุหรี่ระหว่างโดยสารเรือเป็นประจำซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเนื่องจากแพมีถังน้ำมันขนาดใหญ่

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:20/08/2564
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ขอรายงานจากการตรวจสอบพบว่าแพขนานยนต์ที่กล่าวถึงเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดเภตรา ตั้งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการเรือโดยสารข้ามฝากและแพขนานยนต์จากฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังฝั่งตลาดหน้าอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 21.00 น. ตามข้อร้องเรียนของคุณธนพัฒน์ฯ กล่าวว่าพบเห็นผู้โดยสารสูบบุหรี่ระหว่างโดยสารเรือเป็นประจำอาจเป็นอันตรายได้ จึงได้ไปพบกับคุณเนื้อน้อง วงศ์บุญมาก เจ้าหน้าที่ดูแลแพขนานยนต์ท่าเรือเภตราพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำแพขนานยนต์ และเจ้าหน้าที่เรือโดยสาร ประชาสัมพันธ์ให้กวดขันกำชับดูแลผู้โดยสารห้ามมิให้สูบบุหรี่บนแพขนานยนต์ และเรือโดยสาร อันเป็นยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 ที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2535 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000บาท พร้อมกันนี้ได้ให้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดเภตรา จัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ ให้เห็นชัดเจน ในแพขนานยนต์และเรือโดยสาร

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่