ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3831

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14:36 น.
ผู้ร้องเรียนคุณต้อย
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0813330186
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน11.ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ(กรมเจ้าท่า) วันที่ 18มิ.ย.64 เวลา 20.25 น.รับแจ้งทางสายด่วนว่าเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าพัทยาเรียกรับเงินจากแขก 4,000 บาท ก่อนให้เรือสปีดโบ๊ต 2,000 บาท เพื่อรับแขกจากท่าเรือแหลมบาลีฮายไปยังเกาะล้าน
รายละเอียดร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ(กรมเจ้าท่า) วันที่ 18มิ.ย.64 เวลา 20.25 น. ได้รับแจ้งทางสายด่วนว่าเมื่อเวลาประมาณ 20.20 น. เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าพัทยาเรียกรับเงินจากแขก 4,000 บาท ก่อนให้เรือสปีดโบ๊ต 2,000 บาท เพื่อรับแขกจากท่าเรือแหลมบาลีฮายไปยังเกาะล้าน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 01 กรกฎาคม 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:01/07/2564
รายละเอียด กรณีมีผู้ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา(พัทยา) บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย ทั้งนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ได้ตั้งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรากฎว่าไม่มี จนท.ของกรมฯ ที่กระทำการดังกล่าว และได้กำชับและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และหากตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จะดำเนินการพิจารณาลงโทษตามระเบียบและกฎหมายโดยเด็ดขาดต่อไป 

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่