ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3841

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง Kenphuketthailand@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 กันยายน 2564 เวลา 15:16 น.
ผู้ร้องเรียนอิสมาแอ อับดุลเลาะห์
เลขประจำตัวประชาชน3830200057640
EmailKenphuketthailand@gmail.com
โทรศัพท์0818931516
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ตรวจสอบการสร้างลักษณะอาคารบนชายหาดป่าตอง มิได้รับอนุญาต
รายละเอียด ข้าพเจ้าขอร้องเรียนมายังหน่วยงานของท่าน โปรดช่วยตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างลักษณะเป็นที่พักอาศัยทำด้วยไม้ บนชายหาดป่าตอง บริเวณหลังที่ทำการตำรวจน้ำป่าตอง เข้าทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองป่าตอง ใกล้กับหอคอยเตือนภัย มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกพื้นที่ชายหาด ที่น้ำทะเลท่วมถึง โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้าพเจ้าได้สอบถามกับเทศบาลเมืองป่าตองแล้วว่าสร้างได้อย่างไร แต่ทางเทศบาลเมืองป่าตองแจ้งมาว่า ไม่ได้อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบ ของทางเทศบาล และแจ้งว่าเป็นอำนาจควบคุมดูแลของ กรมเจ้าท่าภูเก็ต และให้ข้าพเจ้าร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่าโดยตรง ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาจากท่านช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ว่าปลูกสร้างได้อย่างไร เพราะที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะและน้ำท่วมถึง ไม่สามารถจะให้ผู้ใดมาบุกรุกหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ จึงขอให้ท่านโปรดตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเพื่อประโยชน์สาธารณะในอนาคตต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่