ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3847

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง djmynameisji@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12:05 น.
ผู้ร้องเรียนจิรายุ เกิดกูล
เลขประจำตัวประชาชน1101501246752
Emaildjmynameisji@gmail.com
โทรศัพท์0981521181
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ตรวจสอบการสร้างลักษณะอาคารบนคลองตาบุญ โดยมิได้รับอนุญาต
รายละเอียดข้าพเจ้าขอร้องเรียนมายังหน่วยงานของท่าน โปรดช่วยตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างลักษณะเป็นที่พักอาศัยบนคลองตาบุญ บริเวณหลังหมู่บ้านเเพรทองวิวล่า ใกล้กับบริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จำกัด มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกพื้นที่ โดยไม่ได้รับอนุญาตเเละก่อมลพิษทางเสียง ข้าพเจ้าได้สอบถามกับทางอำเภอแล้ว แต่ทางอำเภอไม่ได้สนใจ ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาจากท่านช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ว่าปลูกสร้างได้อย่างไร เพราะที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ ไม่สามารถจะให้ผู้ใดมาบุกรุกหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ จึงขอให้ท่านโปรดตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเพื่อประโยชน์สาธารณะในอนาคตต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่