ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3857

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11:04 น.
ผู้ร้องเรียนคุณเอ(นามสมมุติ)
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0816154148
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามพบเห็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือข้ามฝากระหว่างประเทศจำนวนมาก ที่บริเวณริมแม่น้ำเมย อ.แม่สอด จ.ตาก
รายละเอียดพบเห็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือข้ามฝากระหว่างประเทศจำนวนมาก ที่บริเวณริมแม่น้ำเมย อ.แม่สอด จ.ตาก อีกทั้งมีการเทดินลงแม่น้ำเพื่อเตรียมการสร้างไว้อีกหลายแห่ง ตนเองได้มีความสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเทียบเรือจำนวนมากแบบนี้ว่าได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้งอหรือไม่จากกรมเจ้าท่า

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ขอรายงานผลการตรวจสอบดังนี้
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นนายวัชรินทร์ ภัทรปรีชากูล (ผู้จัดการช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติที่ 24) ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าว ได้ทำอยู่ในแนวกรรมสิทธิ์ ไม่มีส่วนใดล่วงล้ำลำน้ำเมย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนผู้ถูกร้องได้แจ้งว่าจะพิจารณาดำเนินการยื่นขอรังวัดสอบเขต เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่ตาวใช้ควบคุมและประกอบการพิจารณาในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่