ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3859

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง taiiratchaneekom.156@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13:41 น.
ผู้ร้องเรียนคุณรัชนีกรฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Emailtaiiratchaneekom.156@gmail.com
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามตนได้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องจากระดับน้ำขึ้นสูง ได้ทำการติดธงแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าให้ ขับเรือแบบระมัดระวังแต่ก็ยังพบว่ามีเรือสองตอนขนาดเล็กชื่อผู้ขับ นายขวัญชัย ที่ขับรับส่งผู้โดยสาระหว่างท่าเรือลพชัยฯ
รายละเอียดตนได้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องจากระดับน้ำขึ้นสูง ได้ทำการติดธงแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าให้ ขับเรือแบบระมัดระวังแต่ก็ยังพบว่ามีเรือสองตอนขนาดเล็กชื่อผู้ขับ นายขวัญชัย ที่ขับรับส่งผู้โดยสาระหว่างท่าเรือลพชัย(ใต้สะพานพระราม4) กัยบเกาะเกร็ดและละแวกใกล้เคียง ยังขับด้วยความเร็วและแรง ทำให้คลื่นซัดเข้ามาในบ้านจนข้าวของเสียหาย แล้วตนได้ทำการเตือนคนขับดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ขอรายงานผลการตรวจสอบดังนี้
1. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 2101 ออกตรวจสอบพื้นที่บริเวณร้องเรียนดังกล่าว ได้ตรวจพบเรือชื่อ พ่อที่รัก หมายเลขทะเบียน4823-00503 ซึ่งมีนายขวัญชัย พินโทแก้ว เป็นเจ้าของเรือ ตรงตามที่นางรัชนี้กรฯ ผู้ร้องเรียน แจ้ง ตรวจสอบใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 2 เลขที่ 2.4-61-004 ค. และใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ ชั้น 2 ใบอนุญาตดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องยังไม่สิ้นอายุ
2.บันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือ นายขวัญชัย พินโทแก้ว และพวก โดยแจ้งให้ทราบว่าช่วงนี้น้ำในแม่น้ำยังขึ้นสูง ดังนั้นให้เดินเรือช้าและเบา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่อาศัยริมแ่ม่น้ำ
3. ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ถูกร้องคือ นายขวัญชัย พินโทแก้ว ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ที่ คค 0312.5/957 เรื่องแจ้งเตือน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
4.สำนักงานฯได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 2101 มุ่งเน้นบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างท่าเรือลพชัย ไปยังพื้นที่บริเวณเกาะเกร็ด และติดป้ายประชาสัมพันธ์
5.มีหนังสือแจ้งตอบข้อร้องเรียน ถึงผู้ร้อง ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีที่ คค 0312.5/959 ลงวันที่ 5พฤศจิกายน 2564

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่