ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3862

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14:52 น.
ผู้ร้องเรียนนางศิริลัค,นางสุวรรณา,นายอาทิตย์,นางสาวลดารัตน์,นางสาวจิณห์นิภา,นางรัชนีวรรณ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอความเป็นธรรมและให้ดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากเทศบาลตำบลหมูสีได้มีคำสั่งให้รื้อตาข่ายและบ้านต้นไม้ฯ
รายละเอียดขอความเป็นธรรมและให้ดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากเทศบาลตำบลหมูสีได้มีคำสั่งให้รื้อตาข่ายและบ้านต้นไม้ เชื่่อว่าได้ปลูกสร้างอยู่ในแนวริมตลิ่ง อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา ขอรายงานผลการตรวจสอบดังนี้
1. ได้ตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน แต่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ ดังกล่าวฯได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล อันเจ้าของ/ผู้ครอบครอง ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ จึงดำเนินการตรวจสอบทางน้ำโดยใช้เรือ บริเวณคลองลำตะคอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าสิ่งปลูกสร้างฯตามที่ร้องเรียน(บ้านต้นไม้และเปลตาข่าย) ได้ทำการรื้อถอนออกไปแล้ว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหมูสี
2.บริเวณฯ ดังกล่าว ตรวจพบสิ่งปลูกสร้างในแนวตลิ่ง มีลักษณะเป็นระเบียงไม้โครงสร้างเหล็ก ซึ่งยังไม่สามารถระบุแนวเขตที่ดินได้แน่ชัด จึงได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลหมูสีเพื่อประสานอำเภอปากช่อง ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่