ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3864

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 11:12 น.
ผู้ร้องเรียนนางสรรทัศน์,นายอัทธเมศร์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0625509181,092930513
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ตรวจสอบยกเลิก นส.3 ที่ออกทับที่แม่น้ำนครนายกในพื้นที่หมู่6 ต.สาริกา
รายละเอียดขอให้ตรวจสอบยกเลิก นส.3 ที่ออกทับที่แม่น้ำนครนายกในพื้นที่หมู่6 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ขอรายงานดังนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นบริเวณที่ดังกล่าวอ้างว่ามี น.ศ.3 อยู่บริเวณหน้าแนวที่ดินเลขที่ 1972 หมู่ที่ 6 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งมีการจดแจ้งข้างเคียงทางด้านทิศใต้จดแม่น้ำนครนายกจากข้อมูลเดิมซึ่งเคยมีการร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีเอกสาร น.ส.3จริง คือ น.ส.3เลขที่2 หมู่ที่ 6 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นของนายกฤษฎา มีคำ ซึ่งรับมรดกมาจากนายทองคำ มีคำ ซึ่งได้เคยมีการยื่นคำร้องรังวัดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก โดยนัดรังวัดวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 แต่ได้ยกเลิกการรังวัดเนื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกได้แจ้งให้ผู้ขอรังวัด ไปหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหารเพื่อประกอบการรังวัด อย่างไรก็ดี มีข้อนำสังเกตว่าหากพื้นที่ตามที่ร้องเรียนเป็นพื้นที่ดังกล่าวจริงจากการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ระวางที่ดิน เบื้องต้น ไม่น่าจะมีหลักฐานทางที่ดินประเภท น.ส.3 อยู่อีกเนื่องจากตามหลักฐานโฉนดที่ดินแปลงต่างๆล้วนจดแจ้งด้านดังกล่าวจดแม่น้ำนครนายกทั้งสิ้น แต่หากมี น.ส.3 อยู่บริเวณดังกล่าว ควรมีการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของ น.ส.3 เลขที่ดังกล่าว ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกได้ตรวจสอบความถูกต้องของ น.ส.3 ฉบับดังกล่าวต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่